Placówki oświatowe | Gmina Raszyn

Placówki oświatowe

Dane adresowe


Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego w Raszynie

Raszyn, ul. Szkolna 2
tel. 22 715 99 10, faks  22 715 99 33
http://spraszyn.pl
sekretariat@spraszyn.pl


Szkoła Podstawowa w Sękocinie

Słomin, ul. Wierzbowa 5
tel.  22 720 25 68
http://spsekocin.edu.pl

s.p.sekocin@wp.pl


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach
Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Ładach

Dawidy Bankowe, ul. Długa 49
tel. 22 720 25 69, faks wew. 102
http://zsplady.raszyn.pl
sekretariat@zsplady.raszyn.pl


Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 „Pod Topolą”

Raszyn, ul. Pruszkowska 21c
tel. 22 498 14 06, faks: 22 499 42 66
http://www.przedszkoletopola.pl
sekretariat@przedszkoletopola.pl


Przedszkole Nr 2 „W Stumilowym Lesie"

Raszyn, ul. Lotnicza 43a
tel. 22 720 25 72
https://przedszkole2raszyn.bip.net.pl/
przedszkole2.raszyn@gmail.com


Przedszkole Nr 3 „Wyspa Skarbów" w Raszynie

ul. Poniatowskiego 18
tel.  22 102 99 09, 22 102 99 08
http://przedszkole3.raszyn.pl
przedszkole3@raszyn.pl
http://przedszkole3.bip.net.pl


Przedszkole w Falentach

Falenty, ul. Opackiego 44
tel.  22 720 05 48
http://www.przedszkolefalenty.edupage.org
przedszkole-falenty@o2.pl


Przedszkole w Sękocinie

Sękocin Stary, ul. Sękocińska 20
tel. 22 720 25 67
http://www.przedszkolesekocin.eprzedszkola.pl
przedszkole_sekocin@tlen.pl


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach

Bajkowe Przedszkole
Dawidy Bankowe, ul. Długa 49
tel. 22 353 98 90
http://www.bajkowe-przedszkole.edupage.org
sekretariat@bajkowe.raszyn.pl