Przedszkole w Falentach | Gmina Raszyn

Przedszkole w Falentach

Przedszkole w Falentach to gminna 3 oddziałowa placówka oświatowa, która przyjmuje dzieci od 3 do 6 lat. Pracujemy 5 dni w tygodniu od 7.00 do 17.00 od 1 września do ostatniego dnia czerwca. W lipcu i sierpniu przedszkola w gminie, w tym nasze, pełnią 2 tygodniowe dyżury wakacyjne.

Realizacja Podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach 8.00 - 13.00 (rodzice nie płacą za  pobyt dziecka w tych godzinach). Proponujemy zajęcia dodatkowe: religia, taniec, sportowe z piłką, oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia wszystkich dzieci – judo, balet. . W przedszkolu od 2019 roku funkcjonuje projekt „Pomocna dłoń”, Lekcje szachów, Kodowanie i Festiwal Talentów organizowany co roku.

Przedszkole jest miejscem, w którym dzieci w przyjaznej, pełnej szacunku i zrozumienia atmosferze mogą rozwijać wielokierunkową aktywność. To właśnie w naszej placówce pomagamy odkryć dzieciom ich pierwsze zainteresowania i pasje poprzez prowadzenie wielu zajęć, udział w wielu konkursach przedszkolnych i poza przedszkolnych oraz imprezach i uroczystościach.

Naszą mocną stroną jest rodzinna, domowa atmosfera otwarta na współpracę z rodzicami. Każdy nauczyciel, personel z obsługi i administracji zna każde dziecko, jego rodziców, rodzeństwo, dziadków i inne bliskie dziecku osoby, które przyprowadzają/odbierają dziecko. Kadra pedagogiczna to nauczyciele wychowania przedszkolnego, logopeda i psycholog, którzy posiadają wymagane kwalifikacje oraz zdobywają kolejne ścieżki awansu.

Do dyspozycji dzieci są 2 przestronne sale dla dzieci starszych i 2 mniejsze sale dla 3latków, które wyposażone są we wszelkie potrzebne pomoce dydaktyczne, tablica multimedialna, rzutnik oraz zabawki dostosowane do wszechstronnego rozwoju dzieci. Dbamy o estetyczny wygląd pomieszczeń.

W Przedszkolu w Falentach przede wszystkim pomagamy i wspieramy rodziców w wychowaniu, opierając nasze działania na wartościach rozwijających postawy obywatelskie, patriotyczne i społeczne. Wzmacniamy poczucie tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowej, przygotowujemy i zachęcamy do podejmowania działań na rzecz środowiska przedszkolnego i lokalnego.

Wokół przedszkola mamy przepiękny ogród – drzewa, które dają cień w upalne dni, krzewy   i kwiaty, które zostały posadzone przez dzieci i tworzą niepowtarzalny klimat, ogromny trawnik do prowadzenia zajęć ruchowych, w tym sportowych, urządzenia terenowe dla zaspokojenia potrzeb ruchu dla każdej grupy wiekowej. Na tarasie przedszkola  zamontowano markizy, które pozwalają na korzystanie z niego w czasie upałów i deszczu. Staramy się również w miarę możliwości organizować wyjścia poza teren placówki, takie jak: spacery nad okoliczne stawy czy wyjścia, wycieczki kulturalno-poznawcze.   

Dysponujemy bogatym zapleczem gastronomicznym, które spełnia najwyższe standardy. Posiłki przygotowywane są na miejscu, w dobrze wyposażonej kuchni, która pozwala na posiadanie zbilansowanego menu, nad którymi czuwa intendent przedszkolny.

We wszystkich działaniach wspiera nas organ prowadzący za co pięknie dziękujemy.
Wizja przedszkola oparta jest na połączeniu tradycji z nowoczesnością i na realiach funkcjonowania przedszkola oraz jego dotychczasowych osiągnięciach i możliwościach. Nasze przedszkole jest  przedszkolem z tradycjami, bezpieczne i przyjazne dzieciom i nowoczesne w którym panuje klimat spokoju, rzetelnej pracy i życzliwości.  Działania edukacyjne i wychowawcze stanowią przemyślaną całość, służąc wszechstronnemu rozwoju każdego dziecka opartego na prawdzie, dobru i pięknie oraz na słowach J. Korczaka:

„Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz
Jeśli nie wie – wytłumacz
Jeśli nie może – pomóż."

Dyrektor i Grono pedagogiczne