Dostępność | Gmina Raszyn

Dostępność

Koordynator ds. dostępności Pani Katarzyna Dombska - Kierownik Referatu Pozyskiwania
Funduszy Zewnętrznych Społeczno-Edukacyjnych w Urzędzie Gminy Raszyn.

Członkowie zespołu:

  1. Pani Katarzyna Dombska – Koordynator ds. dostępności – szczególnie odpowiedzialna za obszar dostępności informacyjno - komunikacyjnej,
  2. Pan Bolesław Sanecki – Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów – odpowiedzialny za obszar dostępności architektonicznej,
  3. Pan Paweł Niemiro – Kierownik Referatu Informatyki – odpowiedzialny za obszar dostępności cyfrowej.

Dane kontaktowe:
mail:dostepnosc.zespol@raszyn.pl

Deklaracja dostępności:
Deklaracja dostępności - LINK

Zarządzenie Wójta Gminy Raszyn:
Zarządzenie nr 159/2020 - LINK