Rejestr obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Raszyn | Gmina Raszyn

Rejestr obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Raszyn

 
L.p.  Nazwa planu Uchwała Rady Gminy Raszyn Nr/data Publikacja w Dzienniku Urzędowym data/nr/poz Data obowiązywania planu
1  Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn dla wsi Falenty Nowe 1ha  187/XLI/97 z dnia 04.09.1997r.  Dziennik Urzędowy Woj. Warszawskiego Nr 54, poz. 180 z dnia 05.11.1997r.  20.11.1997r.
2  Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn 4ha  109/XXIII/00 z dnia 30.03.2000r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 54, poz. 565 z dnia 24.05.2000r.  08.06.2000r.
3  Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn 11ha  132/XXV/00 z dnia 15.06.2000r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 87, poz. 879 z dnia 09.08.2000r.  24.08.2000r.
4  Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn dla części terenów we wsi Słomin 96 ha  196/XXXVII/01 z dnia 19.04.2001r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 130, poz. 1776 z dnia 28.06.2001r.  13.07.2001r.
5  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Sękocin Nowy 4 ha  VIII/47/03 z dnia 29.04.2003r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 189, poz. 4756 z dnia 14.07.2003r.  29.07.2003r.
6  Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn obejmującego część terenów położonych we wsi Sękocin Stary 3ha  XVIII/103/03 z dnia 09.10.2003r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 303, poz. 8017 z dnia 04.12.2003r.  19.12.2003r.
7  Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn obejmującego część terenów położonych we wsi Janki 13ha  XIX/122/03 z dnia 06.11.2003r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 319, poz. 10187 z dnia 27.12.2003r. 11.01.2004r.
8  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Sękocin Las i Sękocin Stary 680 ha  XXII/161/04 z dnia 05.02.20004r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 82, poz. 2040 z dnia 09.04.2004r.  24.04.2004r.
9  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Falenty i Falenty Nowe w Gminie Raszyn – część I 10ha  XXXV/512/04 z dnia 07.10.2004r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 296, poz. 8104 z dnia 04.12.2004r.  19.12.2004r.
10  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Nowe Grocholice – część I i część II w Gminie Raszyn 60 ha  XXXVI/622/04 z dnia 21.10.2004r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 310, poz. 10081 z dnia 18.12.2004r.  02.01.2005r.
11  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Sękocin Stary, Sękocin Nowy Janki, Falenty, wsi Wypędy, Puchały w dwóch etapach – Etap I (wieś Wypędy) 158 ha  Nr XXXVI/623/04 z dnia 21.10.2004r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 310, poz.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 316, poz. 10404 z dnia 24.12.2004r. 10081 z dnia 18.12.2004r.  08.01.2005r.
12  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn dla części terenów we wsiach Falenty Nowe, Dawidy Bankowe, Łady i Falenty 170 ha  LVII/905/05 z dnia 22.09.2005r  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 256, poz. 8357 z dnia 22.11.2005r  07.12.2005r
13  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych we wsi Rybie w gminie Raszyn – obszar I 139ha  LIX/982/05 z dnia 27.10.2005r  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 266, poz. 8711 z dnia 06.12.2005r  21.12.2005r.
14  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Raszyn po zachodniej stronie Alei Krakowskiej – część I 107 ha  LIX/983/05 z dnia 27.10.2005r  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 266, poz. 8712 z dnia 06.12.2005r  21.12.2005r.
15  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy, Dawidy Bankowe, Łady, Podolszyn Nowy – Obszar I 330 ha  LIX/984/05 z dnia 27.10.2005r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 266, poz. 8713 z dnia 06.12.2005r  21.12.2005r.
16  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Raszyn po wschodniej stronie Al. Krakowskiej 112ha  LXI/1003/05 z dnia 15.12.2005r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 24, poz. 823 z dnia 06.02.2006r.  21.02.2006r.
17  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Falenty i Falenty Nowe w Gminie Raszyn – część II 1,5 ha  VI/50/07 z dnia 8 marca 2007r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 89, poz. 2139 z dnia 16.05.2007r.  31.05.2007r.
18  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Falenty i Falenty Nowe w gminie Raszyn – część III 380 ha  VI/51/07 z dnia 8 marca 2007r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 89, poz. 2140 z dnia 16.05.2007r.  31.05.2007r.
19  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy, Dawidy Bankowe, Łady, Podolszyn Nowy – Obszar I, uchwalonego uchwała Nr LIX/984/05 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 października 2005r.  XII/174/07 z dnia 20 września 2007r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 241, poz. 6975 z dnia 25.11.2007r.  26.12.2007r.
20  Zmiana „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn dla części terenów we wsiach Falenty Nowe, Dawidy Bankowe, Łady i Falenty”, uchwalonego Uchwałą Nr LVII/905/05 Rady Gminy Raszyn z dnia 22 września 2005 r.   XII/175/07 z dnia 20 września 2007r  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 241, poz. 6976 z dnia 25.11.2007r.  26.12.2007r.
21  Zmiana „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Sękocin Stary, Sękocin Nowy, Janki, Falenty, wsi Wypędy, Puchały w dwóch etapach –Etap I (wieś Wypędy)” uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/623/04 z dnia 21 października 2004 r.  XII/176/07 z dnia 20 września 2007r  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 241, poz. 6977 z dnia 25.11.2007r.  26.12.2007r.
22  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn – obszar I , obejmujący część wsi Sękocin Stary i Sękocin Nowy  XXIII/430/08 z dnia 31 lipca 2008r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 174, poz. 6230 z dnia 13.10.2008r.  28.10.2008r.
23  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn dla części terenów położonych we wsi Słomin (rejon ulicy sarenki) oraz dla części terenów położonych we wsi Sękocin Nowy i części terenów położonych we wsi Słomin  XXIII/431/08 z dnia 31 lipca 2008r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 174, poz. 6231 z dnia 13.10.2008r.  28.10.2008r.
24  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Gminy Raszyn nr LXI/1003/05 z dnia 15 grudnia 2005r. (rejon ulic: Al. Krakowska, Szkolna, Unii Europejskiej oraz rejon ul. Nadrzecznej we wsi Raszyn)  XXIV/465/08 z dnia 25 września 2008r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 194, poz. 7060 z dnia 14.11.2008r.  15.12.2008r.
25  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsiach Dawidy, Dawidy Bankowe, Łady, Podolszyn Nowy-obszar II 212,7 ha  XXXVI/647/09 z dnia 10 września 2009r  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 180, poz. 5112 z dnia13.11.2009r.  28.11.2009r.
26  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowe Grocholice, uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/622/04 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 października 2004 r. 1,4 ha  XXXVI/648/09 z dnia 10 września 2009r  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 180, poz. 5113 z dnia 13.11.2009r.  14.12.2009r.
27  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Raszyn po zachodniej stronie Alei Krakowskiej –część I 0,47 ha  XXXVI/649/09 z dnia 10 września 2009r  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 180, poz. 5114 z dnia 13.11.2009r  14.12.2009r.
28  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Falenty i Falenty Nowe w Gminie Raszyn – część III w rejonie ul. Falenckiej  XLIII/729/10 z dnia 25.02.2010r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 124, poz. 2749 z dnia 24.06.2010r.  25.07.2010r.
29  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Falenty i Falenty Nowe w Gminie Raszyn – część I (obszar I)  XLIX/816/10 z dnia 15.07.2010 r.  Dzienniku Urzędowym Woj. Maz. Nr 160, poz. 3969 z dnia 06.09.2010  07.10.2010r.
30  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Falenty i Falenty Nowe w Gminie Raszyn – część III  XLIX/817/10 z dnia 15.07. 2010 r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 160, poz. 3970 z dnia 06.09.2010  07.10.2010r.
31  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Falenty i Falenty Nowe w Gminie Raszyn – część I (obszar II)  VII/57/11 z dnia 28.04.2011 r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 144, poz. 4583 z dnia 11.08.2011 r.  11.09.2011r.
32  Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Piasta i Lotniczej we wsi Raszyn  XI/112/11 z dnia 17 sierpnia 2011r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 158, poz. 4985 z dnia 31.08.2011  01.10.2011
33  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Łady i Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn  XXV/305/12 z dnia 04.09.2012r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 16.10.2012r. poz. 6844  31.10.2012r.
34  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych we wsi Rybie w Gminie Raszyn – obszar I, w rejonach: ul. Malinowej i ul. relaksu – część I  XXI/315/12 z dnia 25.09.2012r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 19.10.2012r. poz. 7006  03.11.2012r.
35  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych we wsi Raszyn po wschodniej stronie Alei Krakowskiej – rejon ul. Mickiewicza – część II  XXVIII/349/12 z dnia 27 listopada 2012r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 20.12.2012r. poz. 10008  20.01.2013r.
36  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Laszczki – rejon ul. Leśnej w Gminie Raszyn  XXVIII/350/12 z dnia 27 listopada 2012 r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz z dnia 20.12.2012r. poz. 10009  04.01.2013r.
37  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn – Obszar V obejmujący część wsi Janki  XXXIII/390/13 z dnia 21 lutego 2013r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 12.03.2013r. poz. 2928  27.03.2013r.
38  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dla terenów położonych we wsi Raszyn po wschodniej stronie Alei Krakowskiej rejon ul. Unii Europejskiej, ul. Szkolnej i ul. Poniatowskiego – część I  XXXV/407/13 z dnia 25 kwietnia 2013r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 10.06.2013r. poz. 6537  11.07.2013r.
39  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn – rejon ul. Olszynowej  XL/442/13 z dnia 30 sierpnia 2013r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 11.09.2013r. poz. 9587  26.09.2013r.
40  zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy, Dawidy Bankowe, Łady, Podolszyn Nowy – obszar I – rejon rzeki Raszynki  XLI/451/13 z dnia 26 września 2013r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 23.10.2013r. poz. 10595  11.10.2013r.
41  zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn dla części terenów położonych we wsiach Falenty Nowe, Dawidy Bankowe, Łady, Falenty – rejon rzeki Raszynki  XLI/452/13 z dnia 26 września 2013r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 23.10.2013r. poz. 10596  11.10.2013r.
42  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Raszyn po zachodniej stronie Alei Krakowskiej - rejon ul. Jasnej  XLIX/508/14 z dnia 6 marca 2014r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz z dnia 14.03.2014r. poz. 2587  29.03.2014r.
43  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Raszyn po zachodniej stronie Alei Krakowskiej - rejon ul. Słowikowskiego i ul. Prostej  XLIX/509/14 z dnia 6 marca 2014r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 14.03.2014r. poz. 2588  29.03.2014r.
44  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Oleńki  LII/523/14 z dnia 24 kwietnia 2014r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz z dnia 11.06.2014r. poz. 5974.  26.06.2014r.
45  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Raszyn po zachodniej stronie Alei Krakowskiej – część I  II/14/14 z dnia 29 grudnia 2014r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 04.02.2015r. poz. 962  19.04.2015r.
46  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Raszyn po wschodniej stronie Alei Krakowskiej  II/15/14 z dnia 29 grudnia 2014r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz z dnia 20.01.2015r. poz. 512  04.02.2015r.
47  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Raszyn po zachodniej stronie Alei Krakowskiej rejon ul. Gałczyńskiego  VI/48/15 z dnia 26 marca 2015r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 23.06.2015r. poz.5682  08.07.2015r.
48  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych we wsi Sękocin Stary – część I  IX/73/15 z dnia 28 maja 2015r  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 29.06.2015r. poz. 5779  14.07.2015r.
49  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Puchały w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej  IX/74/15 z dnia 28 maja 2015r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 23.06.2015r. poz.5683  08.07.2015r.
50  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Słomin po wschodniej stronie Alei Krakowskiej w Gminie Raszyn – Obszar I  IX/75/15 z dnia 28 maja 2015r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 23.06.2015r. poz.5684  08.07.2015r.
51  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Sękowin Nowy po wschodniej stronie Alei Krakowskiej w Gminie Raszyn – rejon ul. 6-go Sierpnia IX/76/15 z dnia 28 maja 2015r.   Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 23.06.2015r. poz.5685  08.07.2015r.
52  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Rybie w Gminie Raszyn – Obszar III – część I  X/92/15 z dnia 30 czerwca 2015r  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 22.07.2015r. poz.6415  06.08.2015 r.
53  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Rybie w Gminie Raszyn – Obszar III – część II  X/93/15 z dnia 30 czerwca 2015r  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 22.07.2015r. poz.6416  06.08.2015 r.
54  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Rybie w Gminie Raszyn – rejon ul. Kasztanowej  XV/151/15 z dnia 19 listopada 2015r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 15.12.2015 r. poz. 11189  30.12.2015 r.
55  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Raszyn po wschodniej stronie Alei Krakowskiej – rejon ul. Młynarskiej  XV/152/15 z dnia 19 listopada 2015r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 15.12.2015 r. poz. 11189  30.12.2015 r.
56  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Rybie w Gminie Raszyn – Obszar III – część III  XV/153/15 z dnia 19 listopada 2015r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 21.12.2015 r. poz. 11619  05.01.2016 r.
57  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej  XVII/170/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 26.02.2016 r. poz. 1947  12.03.2016 r.
58  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy w Gminie Raszyn – rejon ul. Górnej i ul. Warszawskiej  XXVI/254/16 z dnia 19 września 2016 r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 04.10.2016 r. poz. 8531  19.10.2016 r.
59  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – Obszar II  XXVIII/266/16 z dnia 4 listopada 2016r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 15.11.2016 r. poz. 9720  30.11.2016 r.
60  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Warszawskiej  XXXI/295/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 10.03.2017 r. poz. 2332  25.03.2017 r.
61  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. ul. Starzyńskiego i ul. Kwiatów Polnych  XXXI/296/2017 z dnia 26 stycznia 2017r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 22.02.2017 r. poz. 1811  09.03.2017 r.
62  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – Obszar III  XXXI/297/2017 z dnia 26 stycznia 2017r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 22.02.2017 r. poz. 1812  09.03.2017 r.
63  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Długiej  XXXIV/318/17 z dnia 30 marca 2017 r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 25.04.2017 r. poz. 4109  10.05.2017 r.
64  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – Obszar II  XXXV/328/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 07.06.2017 r. poz. 5232  22.06.2017 r.
65  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty w Gminie Raszyn – rejon ul. Poniatowskiego  XXXVI/341/17 z dnia 24 maja 2017 r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 21.06.2017 r. poz. 5508  06.07.2017 r.
66  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – Obszar I  XLIII/386/17 z dnia 28 września 2017 r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 08.12.2017 r. poz.11626  23.12.2017 r.
67  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty Nowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Grudzi i ul. Willowej  XLIII/387/17 z dnia 28 września 2017 r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 08.12.2017 r. poz.11627  23.12.2017 r.
68  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – Obszar IV  XLIII/389/17 z dnia 28 września 2017 r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 08.12.2017 r. poz.11628  23.12.2017 r.
69  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Kmicica  XLIII/390/17 z dnia 28 września 2017 r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 08.12.2017 r. poz.11629  23.12.2017 r.
70  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty w Gminie Raszyn – rejon Al. Krakowskiej  XLIII/391/17 z dnia 28 września 2017 r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 08.12.2017 r. poz.11630  23.12.2017 r.
71  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Rybie w Gminie Raszyn – rejon ul. Raszyńskiej i ul. Białobrzeskiej  XLVI/427/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 16.12.2017 r. poz. 12204  31.12.2017 r.
72  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Janki w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej i ul. Wspólnej – część I  XLVI/425/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 02.01.2018 r. poz. 19  17.01.2018 r.
73  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Łady w Gminie Raszyn – rejon ul. Długiej  L/466/2018 z dnia 8 marca 2018 r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 09.04.2018 r. poz. 3601  24.04.2018 r.
74  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn – rejon ul. Długiej  L/467/2018 z dnia 8 marca 2018 r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 09.04.2018 r. poz.3602  24.08.2018 r.
75  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Raszyn 01 w Gminie Raszyn – rejon Południowej Obwodnicy Warszawy  LII/477/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 16.05.2018 r. poz. 5306 31.05.2019 r.
76  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Janki w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej i ul. Wspólnej  LII/478/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 16.05.2018 r. poz. 5305r.  31.05.2019 r.
77  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty Nowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Grudzi i ul. Willowej  LVI/521/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 02.10.2018 r. poz. 9204  17.10.2018 r.
78  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Jaworowa w Gminie Raszyn – rejon Południowej Obwodnicy Warszawy  LVII/532/18 z dnia 14 września 2018 r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 02.10.2018 r. poz. 9205  17.10.2018 r.
79  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy w Gminie Raszyn – rejon Południowej Obwodnicy Warszawy – część I  LVII/532/18 z dnia 14 września 2018 r.  LVII/534/18 z dnia 14 września 2018 r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 02.10.2018 r. poz. 9206  17.10.2018 r.
80  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy w Gminie Raszyn – rejon ul. Warszawskiej  VIII/69/2019 z dnia 21 marca 2019 r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 27.05.2019 r. poz. 6709  11.06.2019 r.
81  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Miklaszewskiego i ul. Starzyńskiego  VIII/70/2019 z dnia 21 marca 2019 r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 27.05.2019 r. poz. 6710  11.06.2019 r.
82  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty Nowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Modrzewiowej  XXXIII/271/2020 z dnia 29 października 2020 r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 03.12.2020 r. poz. 11995  18.12.2020 r.
 83  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Raszyn 01 – rejon ul. Godebskiego  XLIV/374/2021 z dnia 9 września 2021 r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 11.10.2021 r. poz. 8671  26.10.2021 r.
 84  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsiach Łady i Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn – Obszar III- część I  XLIV/376/2021 z dnia 9 września 2021 r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 11.10.2021 r. poz. 8672  26.10.2021 r.
 85  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Janki w Gminie Raszyn – rejon po zachodniej stronie ul. Mszczonowskiej  XLIV/373/2021 z dnia 9 września 2021 r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 15.10.2021 r. poz. 8875  30.10.2021 r.
 86  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Łady w Gminie Raszyn – rejon ul. Bakaliowej  LIII/464/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 31.03.2022 r. poz. 3740  15.04.2022 r.
 87  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty w Gminie Raszyn – rejon oczyszczalni ścieków  LIII/465/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.  Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 31.03.2022 r. poz. 3741  15.04.2022 r.