Kompostowanie bioodpadów na terenie Gminy Raszyn | Gmina Raszyn

Kompostowanie bioodpadów na terenie Gminy Raszyn

 Kompostownik

 • Musi być przydomowy, tzn. muszą być w nim kompostowane odpady pochodzące z dom (z gospodarstwa domowego)

 • to pojemnik, w którym przebiega kompostowanie odpadów biodegradowalnych. Może być konstrukcja samodzielnie wykonana np. z desek lub listew ustawiona bezpośrednio na ziemi i przykryta jakimś materiałem lub pokrywą. Może być to pryzma ułożona na ziemi, składająca się z chwastów, gałęzi czy trawy, funkcjonalna przez cały rok.

Do kompostownika:

 Wrzucamy  Nie wrzucamy
 • zwiędłe odpady roślinne,
 • roślinne odpady kuchenne’
 • resztki warzyw,
 • rozdrobnione gałęzie,
 • skoszoną trawę,
 • owoce i warzywa z ogrodów,
 • resztki żywności (fusy kawy i herbaty, skorupki jaj),
 • słomę
 • surowego mięsa i kości, tłuszczu, całych jaja, nabiału i cytrusów,
 • warzyw gotowanych w wywarze mięsnym,
 • gałęzi i części roślin porażonych przez choroby i szkodniki,
 • chwastów w pełni dojrzałych, roślinności pryskanej herbicydami,
 • odchodów zwierzęcych, trocin, piasku z kuwet,
 • kamieni, popiołu, ziemi, szkła, ceramiki, porcelany, metalu, plastiku,
 • pampersów, zużytych materiałów higienicznych, kosmetyków, leków, baterii,
 • woreczków, opakowań foliowych i innych tworzyw sztucznych, papierosów,
 • torebek foliowych, tkanin i gruzu,
 • drewna malowanego i impregnowanego, grubych gałęzi i igliwia,

 

Należy pamiętać, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gm. Raszyn mieszkańcy deklarujący kompostowanie bioodpadów zwolnieni są z obowiązku posiadania worków lub pojemników, a tym samym nie powinni ich wystawiać.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie przewiduję częściowego kompostowania, a więc odpady, których nie można kompostować należy dostarczyć do punktu PSZOK.

Usytuowanie kompostownika inlustracja