Wykaz jednostek posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Raszyn | Gmina Raszyn

Wykaz jednostek posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Raszyn

(stan na dzień 23 marca 2023 roku)

Lp. NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA ADRES PRZEDSIĘBIORSTWA Nr NIP TELEFON/ email ZAKRES ZEZWOLENIA NR DECYZJI DATA WYDANIA DECYZJI OKRES WAŻNOŚCI DECYZJI
OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH OPRÓŻNIANIE OSADNIKÓW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
1 PU HETMAN SP. Z O.O. al. Krakowska 110/114, 00-971 Warszawa 522-25-30-190 22 868 48 20 email:biuro@puhetman.pl
ochrona.srodowiska@puhetman.pl
X   81/2017 08-06-2017 28-06-2027
2 MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE SP. Z O.O. ul.Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków 534-001-64-39 22 758 20 67
sekretariat@mzo.pl
x   61/2017 19-05-2017 19-05-2027
3 BYŚ WOJCIECH BYŚKINIEWICZ ul.Arkuszowa 43, 01-934 Warszawa 118-009-43-15 22 865 3151
22 835 4048
x   432/2016 26-10-2016 11-11-2026
4 ARKAZEN ZENON CIARKA W SPADKU ul.Czysta 9, 05-816 Opacz Mała 534-103-98-85 22 723-84-71
arkazen4@wp.pl
x   318/2016 10-08-2016 16-09-2026
5 JARPER SP. Z O.O. Al. Krakowska 108a,05-552 Wólka Kosowska 123-095-05-62 22 756 16 66 x   317/2016 24-08-2016 24-08-2026
6 SIR - COM STANISŁAW ZAJĄCZKOWSKI ul.Krasickiego 65, Nowa Iwiczna, Piaseczno 123-006-05-78 22 723 85 81
email:odpady@sir-com.pl
biuro@sir-com.pl
x   316/2016 10-08-2016 10-08-2026
7 USŁUGI ASENIZACYJNE JAN MARCHWICKI ul. Osiedlowa 2B, 05-830 Rusiec 522-106-87-72 22 720 35 18 x   320/2016 16-08-2016 16-08-2026
8 CLIPPER SP. Z O.O. ul. Muszkieterów 31, 02-273Warszawa 113-00-10-397 22 868 45 92(93) x   55/2016 22-02-2016 21-02-2026
9 TOI TOI SYSTEMY SANITARNE SP. Z O.O. ul. Płochocińska 29, Warszawa 118-00-42-784 22 614-59-79 x x 154/2017 10.11.2017 16.01.2028
10 Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno - Ściekowej "GEO NOVA" Sp. z o.o. ul. Leśna 1 Józefów, 05-860 Płochocin 529-000-90-57 22 722-90-05/ geanova@geanova.pl x   69/2018 11-07-2018 04-08-2028
11 WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH I STAŁYCH KRZYSZTOF BERNACIAK ul. Mazowiecka 56, 05-502 Bobrowiec 123-05-45-229 696 740 567, email:krzysztofbernaciak@op.pl x   50/2021 31-08-2021 24-09-2031
12 WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH SEBASTIAN WIŚNIEWSKI ul. Południowa 10, 05-807 Żółwin 534-203-72-33 502 060 557
bjms@op.pl
x   63/2021 16-11-2021 01-12-2031
13 WC SERWIS POLSKA SP. Z O.O. ul. Szybowa 20E, 41-808 Zabrze 648-273-04-08 32 278 4531,
801-133-088,
email: biuro@wcserwis.pl
x   16/2022 3/31/2022 4/20/2032
14 USŁUGI ASENIZACYJNE LEON SZELĄG ul. Słowikowskiego 62A, 05-090 Raszyn 522-23-45-423 22 720-33-97
lub 572969129
email leon.szelag@asenizacja.waw.pl
x   23/2023 22-02-2023 14-03-2033
15 PHU RAFAŁ WALL Domaniewek 34, 05-840 Brwinów 534-202-27-536 506-501-602 x   48/2017 19.04.2017 19-04-2027
16 ANDRZEJ WALL USŁUGI ASENIZACYJNE Domaniewek 21, 05-804 Brwinów 534-103-47-93 501 143 899 email:wall.andrzej@wp.pl x   47/2017 19-04-2017 19-04-2027
17 USŁUGI ASENIZACYJNE PIOTR KIMBOROWICZ ul. Pomorska 31, 05-501 Piaseczno 123-050-02-96 602,249,871 x   85/2018 02-10-2018 24-10-2028
18 SKIB-TRANS Usługi Transportowe i Asenizacyjne KRZYSZTOF SKIBA ul. Łąkowa 5A, 05-090 Raszyn 522-139-42-76 502,586,390 x   79/2019 28-08-2019 17-09-2029
19 TRANSPORT SAMOCHODOWY WIESŁAW SOCIK al. Róż 19 m 380, 05-500 Piaseczno 123-005-51-00 603-791-560 email:w.socik@onet.pl x   84/2020 18-11-2020 15-12-2030
20 WCTRON SP. Z O.O, Wyb.J.Słowackiego 9 50-406 Wrocław 899-286-35-00 800 808 308 email:biuro@wctron.pl x   5/2021 08-02-2021 01-03-2031
21 TLC RENTAL UL.Rodzinna 38A, 05-806 Sokołów 951-216-98-82 22720-1717, 734, 140, 140, 882-753-269,email:k.olejnik@tlcrental.pl x   39/2021 31-05-2021 31-05-2031
22 mTOILET Sp. z o.o. ul. Odlewnicza 5, 03-231 Warszawa 536-193-84-86 800-000-800 email:mtoilet@mtoilet.pl x   2/2020 14-01-2020 05-02-2030
23 ALFA PARTNER SP. ZO.O. ul.ŻBIKOWSKA 8A, 05-800 Pruszków 952-217-56-54 730 208 208 email:k.nowicka@alfapartner.pl x   20/2022 11-04-2022 05-05-2032
24 BIG -TRANS ROBERT PLASKOTA ul.Żytnia 20A,05-506 Lesznowola 522-185-49-09 508332845 rplaskota@wp.pl x   37/2022 05-31-2022 17-06-2032
25 BOGDAN DANIELA USŁUGI TRANSPORTOWE ul.Chyliczkowska 22 lok.15, 05-500 Piaseczno 123-043-04-14 602,329,888 x   38/2022 01-06-2022 17-06-2032
26 "LIDER PIJAWKA"MAREK WÓJCIK ul.Derdowskiego 19, 05-500 Piaseczno 123-005-58-44 602519020
22750-1656
x   44/2022 07-06-2022 06-07-2032
27 FHU 'WILK"PIOTR WILK ul.Słoneczna 1A, Krupia Wólka, 05-540 Zalesie Górne 768-150-71-80 601-222-448
fuhwilk@wp.pl
    46/2022 12-07-2022 18-07-2032