Drogownictwo | Gmina Raszyn

Drogownictwo

Referat Budowy i Remontów Infrastruktury Drogowej

pok. 201 (2 piętro)
22 701 78 74 – opiniowanie projektów branży elektrycznej, branży teletechnicznej
22 701 78 75 – opiniowanie projektów organizacji ruchu
22 701 78 72 – sprawy związane z wydawaniem decyzji

pok. 202 (2 piętro)
22 701 78 67 – sprawy związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, opiniowanie projektów branży kanalizacji sanitarnej, projektów sieci gazowej