Terminy posiedzeń Komisji Stałych | Gmina Raszyn

Terminy posiedzeń Komisji Stałych

16 lutego 2023 roku (czwartek)

  • godz. 15:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w trybie telekonferencji. 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie planu pracy komisji na 2023 rok.
  3. Zakończenie posiedzenia.

14 lutego 2023 roku (wtorek)

godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w trybie telekonferencji.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
  2. Sprawozdanie Dyrektor CSR z bieżącej działalności.
  3. Plan pracy Komisji na 2023 rok.
  4. Zakończenie posiedzenia.