Aktualne formularze podatkowe, opłaty lokalne, ewidencja działalności gospodarczej i zezwolenia alkoholowe | Gmina Raszyn

Aktualne formularze podatkowe, opłaty lokalne, ewidencja działalności gospodarczej i zezwolenia alkoholowe

Tu znajdziesz aktualne wzory formularzy związanych z podatkami lokalnymi, ewidencją działalności gospodarczej, transportem i sprzedażą alkoholu.

Podatek od nieruchomości

Podatek rolny

Podatek leśny

Podatek transportowy

Sprzedaż alkoholi

Pełnomocnictwa

Akcyza

Załącznik Rozmiar
Wniosek o zwrot akcyzy 106.25 KB
Pobierz

Ulgi

Zaświadczenia

Załącznik Rozmiar
Wniosek o wydanie zaświadczenia 39.09 KB
Pobierz

UWAGA!
Jeżeli chcesz złożyć skutecznie pismo drogą elektroniczną do Urzędu Gminy Raszyn wyślij je przez platformę ePUAP/obywatel.gov.pl.
Pismo wysłane e-mailem pozostanie bez rozpoznania.

Urząd Gminy Raszyn informuje, że zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych.

Jedyną skuteczną drogą wniesienia podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) drogą elektroniczną jest wniesienie podania poprzez ePUAP: /y2m823fydf/skrytka. Zatem jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.

Powyższe nie dotyczy wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz skarg, które na podstawie odrębnych przepisów mogą być wnoszone na adres poczty e-mail.
Adres poczty mailowej Urzędu Gminy: ratusz@raszyn.pl