Przedszkole nr 2 „W Stumilowym Lesie” w Raszynie | Gmina Raszyn

Przedszkole nr 2 „W Stumilowym Lesie” w Raszynie

Kolarz przedszkole 2

Wychowanie to przykład i miłość - nic więcej.
(F. Fröbel)

Przedszkole nr 2 „W Stumilowym Lesie” w Raszynie zapewnia profesjonalną i troskliwą opiekę nad dziećmi od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00.

Zespół przedszkola tworzą wykwalifikowani, pełni pasji, stale rozwijający się i doskonalący swoje umiejętności nauczyciele, wspierani przez zaangażowanych i troskliwych pracowników obsługi.

Nasze oddziaływania wychowawczo-dydaktyczno-organizacyjne skupione są na dzieciach i ich potrzebach. Wyraża je nasze stumilowe hasło przewodnie:

          „Dbamy o szczęście dzieci dziś, aby były szczęśliwe w przyszłości!”         

W stumilowej społeczności budujemy relacje oparte na szacunku i zaufaniu, w których dziecko czuje się wspierane i akceptowane. Jesteśmy uważni na jego potrzeby i komunikaty, które nam wysyła. Stwarzamy dzieciom optymalne warunki rozwoju, dostosowane do jego indywidualnych możliwości, potrzeb i zainteresowań.

Wszechstronny rozwój dzieci jest naszym priorytetem. Wychowujemy dzieci w atmosferze szacunku, życzliwości i akceptacji. Z odwagą wdrażamy innowacyjne rozwiązania edukacyjne
i wychowawcze. Rozwijamy się nieustannie, by służyć dzieciom i współpracować z rodzicami. Promujemy zdrowy i aktywny styl życia. Uśmiechem i dobrym słowem tworzymy wyjątkowy klimat. Na co dzień przyświecają nam: szacunek, bezpieczeństwo, współpraca i rozwój.

Nasze przedszkole jest miejscem czułym na potrzeby dzieci i dorosłych. Otrzymaliśmy tytuł Lidera dobrostanu w projekcie „Tu dba się o dobrostan”.

          Jesteśmy certyfikowanym FROEBLOWSKIM PRZEDSZKOLEM.         

Działamy inspirując się pedagogiką Friedricha Wilhelma Froebla, która bazuje na trzech filarach: szacunku dla dziecka i jego indywidualności, znaczeniu zabawy w rozwoju dziecka, jedności wszechświata.

Wszechstronny rozwój dzieci wspomagamy realizując program „Dar Zabawy” i wykorzystując nowatorskie pomoce dydaktyczne w postaci Darów Froebla.

         Stymulujemy wszechstronny rozwój dzieci.        

W naszej codziennej pracy wykorzystujemy nowoczesne, różnorodne formy i metody pracy:

 • Program wychowania przedszkolnego „Dar zabawy”
 • Dary Froebla
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
 • elementy „Metody Dobrego Startu”
 • elementy programu „Edukacja przez ruch”
 • pedagogikę zabawy
 • aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss
 • program „Dziecięca matematyka”
 • zajęcia kulinarne „Akademia Dobrego Smaku”
 • projekty badawcze i edukacyjne
 • Klub Młodego Odkrywcy.

Wykorzystujemy szeroki wachlarz środków i pomocy dydaktycznych, w tym pomoce multimedialne (tablice interaktywne, ozoboty, geniboty, maty do kodowania).

Realizujemy Ogólnopolski program edukacyjny „Dzieci programują” oraz „Uczymy dzieci programować”.

Zapewniamy udział w projektach i akcjach edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim: „Cała Polska czyta dzieciom”, „CodeWeek” – europejski tydzień kodowania, „Dzieci masują dzieci”, „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, „Mali, Wielcy Odkrywcy”, „Czyste powietrze wokół nas”, "Dzieci mają wychodne" i wielu innych.

Prowadzimy działania prozdrowotne i proekologiczne. Rozwijamy kompetencje kluczowe dzieci.

         Rozwijamy zdolności i zainteresowania dzieci.        

W naszej ofercie znajdują się:

 • zajęcia muzyczno-rytmiczne (2 x w tygodniu).
 • taniec (1 x w tygodniu)
 • język angielski (2 x w tygodniu)
 • zajęcia ruchowe z elementami piłki nożnej (1 x w tygodniu)
 • judo (1 x w tygodniu)
 • balet (1 x w tygodniu)
 • religia (1 x w tygodniu)
 • zajęcia logopedyczne

Ponadto naszym przedszkolakom zapewniamy:

 • koncerty muzyczne i teatrzyki
 • warsztaty umuzykalniające, plastyczne, ruchowe
 • wycieczki
 • uczestnictwo w konkursach, prezentacjach artystycznych, zawodach sportowych i innych akcjach o zasięgu przedszkolnym i gminnym
 • opiekę psychologa i logopedy.

Współpracujemy z wieloma instytucjami i placówkami na terenie gminy Raszyn – m.in. Gminną Biblioteką Publiczną w Raszynie, Centrum Kultury Raszyn.

Nasi wychowankowie systematycznie poznają bliższe i dalsze środowisko poprzez częste organizowane wycieczki, spacery. Promujemy umiejętności i działania dzieci w środowisku lokalnym, dbamy o ich całościowy rozwój.

         Stumilowa baza        

W naszej placówce prowadzonych jest siedem grup przedszkolnych:

 • 5 oddziałów przy ul. Lotniczej 43 A (125 dzieci),
 • 2 oddziały przy ul. Spokojnej 23 (42 dzieci).

W każdej z ww. lokalizacji Przedszkole dysponuje:

 • nowocześnie wyposażoną i kolorową salą zabaw dla każdej z grup, zaopatrzoną
  w nowatorskie pomoce dydaktyczne i zabawki
 • salą wielofunkcyjną, w której odbywają się zabawy ruchowe, uroczystości i wydarzenia przedszkolne
 • placem zabaw wyposażonym w atestowany sprzęt do rekreacji ruchowej.

         Wyżywienie        

W przedszkolu przy ul. Lotniczej oferujemy 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek), przygotowywane we własnej kuchni zgodnie z normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.

O prawidłowo zbilansowane, a przede wszystkim racjonalne żywienie dzieci dba dyplomowany dietetyk. Jadłospisy przygotowywane są w oparciu o prawidłowe żywienie dzieci przedszkolnych w wieku 4-6 lat oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 lipca 2016 roku.

Cenimy sobie i stale wzbogacamy formy współpracy
z rodzicami

 • imprezy plenerowe (Piknik Rodzinny)
 • imprezy okolicznościowe (m.in. spotkanie wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, Przegląd tańców ludowych, zakończenie roku szkolnego).
 • zajęcia otwarte
 • warsztaty tematyczne
 • spotkania grupowe i indywidualne.

         Opłaty za przedszkole        

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE

3 posiłki (śniadanie / obiad / podwieczorek): 12,00 zł
2 posiłki (śniadanie / obiad): 9,60 zł

OPŁATA POBYTOWA

Pobyt w godzinach 8.00 – 13.00: bezpłatnie (godziny realizacji podstawy programowej)
Pobyt w godzinach 7.00 – 8.00 / 13.00 – 17.00: 1 zł za każdą godzinę

Dzieci 6-letnie (rocznik 2016) odbywające roczne przygotowanie przedszkolne są zwolnione z opłaty pobytowej.

Zniżka dla rodzeństwa: opłata za drugie i kolejne dziecko z rodziny wynosi 50%. Do zniżki 50% na wszystkie dzieci uprawnia również Karta Dużej Rodziny o numerze rozpoczynającym się od 1421062.

RADA RODZICÓW

Fundusz Rady Rodziców: opłata dobrowolna, naliczana na podstawie deklaracji

         Zapraszamy do naszego stumilowego świata!        

Więcej o nas na stronie internetowej: przedszkole2raszyn.bip.net.pl oraz naszym fanpage’u: www.facebook.com/Przedszkole-nr-2-W-Stumilowym-Lesie-Raszyn-250602771739841