Przedszkole w Sękocinie | Gmina Raszyn

Przedszkole w Sękocinie

Przedszkole w Sękocinie to placówka z tradycjami i niezmiennymi wartościami.

Zmierzamy do wychowania dziecka postępującego zgodnie z systemem uniwersalnych wartości, rozumiejącego siebie i otaczający je świat, zawsze chętnego do działania i poznawania tego co nowe, posiadającego szeroką wiedzę oraz umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole.

Pamiętamy o świętach narodowych, rodzinnych, zwyczajach ludowych i naszych przedszkolnych uroczystościach, wydarzeniach, tradycją jest również bezpośredni kontakt z przyrodą i środowiskiem lokalnym. Wspólnie z dziećmi dbamy o otoczenie wokół przedszkola między innymi hodujemy rośliny, pielęgnujemy ogródek warzywno-owocowy, dbamy o „Eko-Zakątek” i klomb kwiatowy. Dzieci doświadczają , badają, uczą się szacunku do natury.

Nasze przedszkole ma charakter „domowego przedszkola”  małe, przytulne, bezpieczne i kolorowe. Atutem jest nasz naturalny ogród zachęcający do zabaw o każdej porze roku.

Wyróżnia nas zaangażowanie, konsekwencja w działaniu, a kwalifikacje, umiejętności nauczycieli, stosowane programy, aktywne metody pracy, poszukiwanie rozwiązań gwarantują wysoką jakość pracy placówki.

Działania podejmowane na rzecz dzieci, rodziny i środowiska zostały dostrzeżone i docenione, przedszkole jest w posiadaniu wielu certyfikatów, dyplomów i nagród np.: „Radosne Przedszkole”, „Przedszkole Promujące Zdrowie”, „Bezpieczne Przedszkole.
Dużym walorem naszego przedszkola jest to, że w swej działalności przestrzegamy następujących zasad pracy z dzieckiem:
    • akceptujemy indywidualność dzieci,
    • pozwalamy dzieciom na marzenia,
    • dajemy szanse na znalezienie własnej drogi do rozwiązania problemu,
    • wspomagamy dziecięcą aktywność, chronimy oryginalność myślenia,
    • wyzwalamy jego pomysłowość.

STAWIAMY NA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO!