Bajkowe Przedszkole w Ładach | Gmina Raszyn

Bajkowe Przedszkole w Ładach

Plac zabaw w śniegu

Od 1 września 2019 roku Bajkowe Przedszkole przynależy do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ładach i mieści się w nowym budynku przy ulicy Długiej 49.

W placówce funkcjonuje 8 oddziałów dziecięcych, w tym 3 zerówki. Do naszego przedszkola uczęszcza obecnie około 200 przedszkolaków.  W placówce zatrudnionych jest 14 osób kadry pedagogicznej, w tym wicedyrektor, 2 nauczycieli współorganizujących proces kształcenia, psycholog, pedagog i logopeda. Pracuje również 15 osób administracji i obsługi. Wszyscy nauczyciele legitymują się wyższym, magisterskim wykształceniem, systematycznie doskonalą się oraz podnoszą stopień awansu zawodowego.

Bajkowe Przedszkole jest placówką przyjazną  każdemu dziecku. Zapewniamy opiekę, kształcenie i wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Zależy nam na tym, by dzieci z radością spędzały tu czas, bawiąc się i ucząc. Nauczyciele proponują dzieciom atrakcyjną ofertę zajęć, która jest dostosowana do ich potrzeb i możliwości rozwojowych. Zajęcia prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci rozwijają swoje zainteresowania, wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.

W przedszkolu realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego, wzbogaconą o liczne zajęcia  rozwijające zdolności i predyspozycje dzieci. Ponadto w naszej ofercie znajdują się również autorskie programy i innowacje zapewniające dzieciom wszechstronny i zrównoważony rozwój.

W procesie wychowania dzieci niezwykle ważne jest sięganie do tradycji kulturowej, dlatego też corocznie organizujemy m.in.: pasowanie na przedszkolaka, uroczystość z okazji odzyskania niepodległości przez Polskę, świąteczne spotkania jasełkowe, Dzień Babci i Dziadka, Święto Rodziny,  uroczyste pożegnanie dzieci sześcioletnich.

Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie. Pedagodzy współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą i doświadczeniem. W przedszkolu panuje przyjazna atmosfera, zaś życzliwy personel umiejętnie otacza opieką wszystkie dzieci.
Ważnym aspektem działalności naszej placówki jest współpraca nauczycieli z rodzicami, która stanowi jeden z istotnych czynników prawidłowego funkcjonowania przedszkola, jak również rodziny. Warunkuje to harmonijny rozwój każdego dziecka, wpływa zarówno na postępy w edukacji, jak i w zachowaniu. Współpracy przedszkola z domem rodzinnym towarzyszy troska o przyszłe losy dziecka, o zaspokojenie jego aktualnych różnorodnych potrzeb i jego wychowanie.
Zależy nam na wspieraniu i budowaniu relacji między rodzicami, dziećmi i nauczycielami, aby każdy mógł odleźć swoje miejsce w społeczności przedszkolnej.

Przedszkole oferuje bogatą ofertę zajęć rozwijających zainteresowania i umiejętności dzieci:

  • język angielski,
  • rytmika,
  • zajęcia sportowe,
  • tańce,
  • balet,
  • judo.

Oprócz tego w placówce, po godzinach realizacji podstawy programowej organizowane są zajęcia dodatkowe:

  • szachy,
  • gimnastyka korekcyjna,
  • język angielski,
  • robotyka.