Program "Posiłek w szkole i w domu" | Gmina Raszyn

Program "Posiłek w szkole i w domu"

Program "Posiłek w szkole i w domu"

„Posiłek w szkole i w domu”

Zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” oraz dzięki dofinansowaniu Gminy Raszyn z środków własnych Gminy może być udzielona pomoc w formie opłacania posiłku wydawanego w szkole lub przedszkolu:
•    dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
•    uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
w rodzinach spełniających warunki otrzymania pomocy wskazanym w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 1500 zł netto na osobę w rodzinie -100% odpłatności za obiad.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P.z 2023r., poz.881).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20230000881

oraz
Uchwała Nr LXXXVI/720/2023 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 listopada 2023r. (Dz.U. Woj. Maz. 2023, poz. 14945)

https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2023/14945/

Zapraszamy do składania wniosków do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie ul. Unii Europejskiej 3.
Pomoc może zostać udzielona po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

 

Załącznik Rozmiar
Wniosek o opłacenie posiłku - PDF 19.63 KB
Pobierz
Wniosek o opłacenie posiłku - EDYTOWALNY 12.13 KB
Pobierz
12.03.2024
Komunikat
Wójt Gminy Raszyn, na podstawie § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w…
01.03.2024
Kurier
Pobierz najnowszy numer Kuriera Raszyńskiego: Kurier Raszyński 151/2024   
16.02.2024
Komunikat
Szanowni Mieszkańcy, Wójt Gminy Raszyn informuje, iż na podstawie podpisanego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i…