Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących podziału sołectwa Dawidy Bankowe | Gmina Raszyn

Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących podziału sołectwa Dawidy Bankowe

Ogłoszenie

Raszyn, dnia 21 marca 2024 r.

Wójt Gminy Raszyn
ogłasza konsultacje społeczne dotyczące podziału sołectwa Dawidy Bankowe

Akcja informacyjna o celu konsultacji zostanie przeprowadzona w dniach 22-29 marca 2024 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie
od dnia 2 kwietnia do dnia 16 kwietnia 2024 r.

W ramach konsultacji społecznych w dniu 11 kwietnia 2024 r. o godzinie 17:00 w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ładach - ul. Długa 49 Dawidy Bankowe, odbędzie się spotkanie otwarte dla mieszkańców sołectwa Dawidy Bankowe.

Wypełnione formularze w wersji papierowej należy składać do urny umieszczonej przy wejściu głównym w budynku Urzędu Gminy Raszyn w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2024 r.

Wyniki konsultacji zostaną udostępnione na stronie internetowej Gminy Raszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Olga Kazubek, tel. 22 701 78 80.

Konsultacje społeczne obejmują teren sołectwa Dawidy Bankowe i są skierowane do mieszkańców sołectwa Dawidy Bankowe.

12.03.2024
Komunikat
Wójt Gminy Raszyn, na podstawie § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w…
01.03.2024
Kurier
Pobierz najnowszy numer Kuriera Raszyńskiego: Kurier Raszyński 151/2024   
16.02.2024
Komunikat
Szanowni Mieszkańcy, Wójt Gminy Raszyn informuje, iż na podstawie podpisanego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i…