Zebranie Mieszkańców Sołectwa Falenty Duże - 21 września 2022 (środa) o godz. 18.00 | Gmina Raszyn

Zebranie Mieszkańców Sołectwa Falenty Duże - 21 września 2022 (środa) o godz. 18.00

OGŁOSZENIE
SZANOWNI MIESZKAŃCY

Zapraszam mieszkańców na zebranie, które odbędzie się w dniu 21 września 2022 (środa) o godz. 18.00
na posesji Sołtysa.

Tematem zebrania będzie rozdysponowanie środków funduszu sołeckiego na rok 2023.