Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022 | Gmina Raszyn

Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022

Wójt Gminy Raszyn informuje o rozpoczęciu konsultacji „Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057 z późn. zm.) na rok 2022”.

Konsultacje będą trwały w dniach 17 września 2021 r. – 5 października 2021 r.

Załącznik Rozmiar
Formularz do konsultacji 36 KB
Pobierz
Projekt programu na 2022 181.5 KB
Pobierz
Ogłoszenie o konsultacjach 37 KB
Pobierz