Wydanie dowodu osobistego | Gmina Raszyn

Wydanie dowodu osobistego

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Jest wydawany od 4 marca 2019 roku. Dowody wydawane po 7 listopada 2021 r. zawierają odciski palców oraz podpis posiadacza dowodu osobistego. Dokument taki możesz otrzymać, jeżeli masz ukończone 12 lat.
Odciski palców są przechowywane w Rejestrze Dowodów Osobistych wyłącznie po to, by wydać dowód osobisty. Odciski są automatycznie usuwane z Rejestru:

 • w momencie odebrania dowodu przez obywatela lub
 • jeśli obywatel nie odebrał dowodu w ciągu 90 dni od daty wydania (czyli daty personalizacji zamieszczonej w dowodzie).

Czym jest dowód osobisty:

Dowód osobisty to dokument, który:

 • potwierdza twoją tożsamość (na przykład możesz potwierdzić swoje dane osobowe w banku lub urzędzie),
 • potwierdza twoje polskie obywatelstwo (na przykład za granicą),
 • pozwala wyjechać za granicę bez paszportu między innymi do krajów strefy Schengen i krajów, które honorują dowód osobisty jako dokument podróży.

(E-dowód) służy dodatkowo do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. Pozwala między innymi:

 • zalogować się do portali administracji publicznej, na przykład ePUAP,
 • elektronicznie podpisać dokumenty podpisem osobistym,
 • elektronicznie podpisać się w usługach online administracji publicznej,
 • korzystać z automatycznych bramek granicznych na przykład na lotniskach.

Certyfikaty są ważne tak długo, jak długo jest ważny e-dowód. Certyfikaty wydaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który pozwala je też zweryfikować.
Są 4 certyfikaty:

 1. certyfikat, który pozwala uwierzytelnić się w usługach online
  Ma go tylko osoba, która:
  • skończyła 13 lat lub
  • jest częściowo ubezwłasnowolniona.

By użyć certyfikatu, potrzebujesz 4-cyfrowego kodu PIN 1.

 1. certyfikat, który pozwala podpisać elektronicznie dokumenty podpisem osobistym

Podpis osobisty – zaawansowany podpis elektroniczny umieszczany w e-dowodzie. W kontakcie z urzędem (podmiotem publicznym) jest tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Możesz go też używać do załatwiania innych spraw – z firmami lub osobami, jeśli zgodzą się na to obie strony. Ty jako jedna strona i inna osoba lub firma jako druga strona.

Zdecyduj, czy chcesz go mieć, kiedy składasz wniosek o dowód osobisty.
Może mieć go osoba:

 • pełnoletnia,
 • która skończyła 13 lat. Wtedy o taki certyfikat wnioskuje rodzic. Z podpisu może jednak korzystać wyłącznie osoba dorosła – właściciel dowodu, gdy ukończy 18 lat.

Osoby ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie NIE mają tego certyfikatu.
By użyć certyfikatu, potrzebujesz 6-cyfrowego kodu PIN 2.

 1. certyfikat potwierdzania obecności

Jest bez wyjątku w każdym e-dowodzie.
By użyć certyfikatu, NIE potrzebujesz żadnego kodu PIN.

Jakie dane zawiera dokument wydany po 7 listopada 2021roku (e-dowód)
W e-dowodzie znajdziesz następujące dane na swój temat:

 • imię lub imiona i nazwisko,
 • nazwisko rodowe,
 • imiona swoich rodziców,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • płeć,
 • zdjęcie,
 • podpis (jeżeli masz ukończone 12 lat, chyba że nie możesz złożyć podpisu),
 • numer PESEL,
 • obywatelstwo.

W e-dowodzie są też następujące informacje na temat samego dokumentu:

 • jego seria i numer,
 • data wydania,
 • data ważności,
 • kto go wydał,
 • numer CAN.

CAN — numer zapisany na awersie oraz rewersie (jako kod kreskowy) e-dowodu. Musisz go podać, by korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Chroni też twój e-dowód, by osoba niepowołana zdalnie nie odczytała twoich danych z warstwy elektronicznej dowodu.

E-dowód (w warstwie elektronicznej) dodatkowo zawiera dane:

 • powtórzone twoje dane i dane dowodu zapisane w postaci elektronicznej (z wyjątkiem numeru CAN),
 • odciski palców (jeżeli masz ukończone 12 lat),
 • aplikację ICAO, która pozwala odprawić się automatycznie, gdy przekraczasz granice państwa,
 • miejsce na certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego,
 • certyfikaty, które pozwalają:
  • uwierzytelnić się w usługach online, na przykład zalogować na portalu ePUAP,
  • podpisać elektronicznie dokumenty podpisem osobistym,
  • potwierdzić swoją obecność.

Co musisz przygotować

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego,
 • jeśli chcesz mieć w swoim e-dowodzie podpis osobisty, zaznacz to we wniosku.
 • kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym i – jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – odpowiednie zaświadczenie.  Pamiętaj, że jeśli zdjęcie nie będzie spełniać wymagań, urzędnik odmówi ci wydania dowodu,
 • dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport – jeśli masz,
 • jeśli jesteś osobą, która dostała polskie obywatelstwo – dokument podróży (na przykład paszport) lub inny dokument stwierdzający tożsamość,

Ważność dowodu osobistego (e-dowód z odciskami palców) wydany po 7 listopada 2021 roku

 • 10 lat – dla osób w wieku od 12 lat,
 • 5 lat – dla osób w wieku do 12 lat,
 • 12 miesięcy – dla osób w wieku od 12 lat, w przypadku, gdy z powodu fizycznej chwilowej przeszkody nie jest możliwe pobranie odcisków palców.

W przypadku trwałej fizycznej przeszkody uniemożliwiającej pobranie odcisków palców – dowód osobisty dla osoby, która ukończyła 12 lat wydany zostanie z 10-letnim terminem ważności.
NIE ma obowiązku wymiany dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód z odciskami palców. Wymiana ta nastąpi naturalnie, gdy upłynie ważność twojego dowodu osobistego. Jeśli chcesz mieć wcześniej e-dowód z odciskami palców, możesz już teraz złożyć o niego wniosek.

Opłaty

brak

Czas realizacji

Maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach –poinformuje cię o tym urzędnik.

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Mazowieckiego, ul. Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa: w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, z pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

Więcej informacji i aktualny wzór wniosku dostępny jest na stronie:
https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/dowod-osobisty-wniosek-o-dowod

Miejsce wykonania usługi

Referat Spraw Obywatelskich

tel. 22 701 78 34
pok. 13 (parter)