Zakup sprzętu dla OSP Falenty | Gmina Raszyn

Zakup sprzętu dla OSP Falenty

07.2021

Logo Mazowsze

Gmina Raszyn otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Falentach.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 8.500 zł na zakup sprzętu specjalistycznego, w ramach zadania „OSP-2021”.

Szacowany koszt całości zadania to 17.000 zł.

OSP w Falentach zostanie doposażona jeszcze w tym roku w zestaw specjalistycznych poduszek pneumatycznych do ratownictwa technicznego wraz z osprzętem, które będą służyły do akcji ratowniczych, szczególnie podczas interwencji na drogach, w czasie wypadków.

 

Termin zakończenia – 15 grudnia 2021r.