Uzupełnienie zagospodarowania terenu na placu zabaw w miejscowości Jaworowa | Gmina Raszyn

Uzupełnienie zagospodarowania terenu na placu zabaw w miejscowości Jaworowa

06.2021

Logotypy Mazowsze MIAS

Dnia 30.06.2021 została podpisana umowa o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021". na projekt, który będzie realizowany w sołectwie Jaworowa.

Dofinansowanie 10.000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Środki Gminne z Funduszu Sołeckiego 16.800,00 zł

Całość zadania 26.800,00 zł

Przedmiotem zadania jest zakup altany wraz z podestem, zakup i montaż ławek oraz stołów. Altana o konstrukcji drewnianej, wraz z podłogą, stołami i ławkami. Powierzchnia altany około 30 – 35 m2.

Zadanie zostanie zrealizowane do 30.09.2021 roku