Skwer imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego w Raszynie przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 14 | Gmina Raszyn

Skwer imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego w Raszynie przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 14

09.2021
Plan zagospodarowania

W dniu 13 września 2021 r. Gmina Raszyn podpisała z Województwem Mazowieckim  reprezentowanym przez Zarząd Województwa umowę o przyznanie pomocy ze środków  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla projektu pn.: „Skwer imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego w Raszynie przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 14 działka 468 obręb 2-00-14”

Celem projektu jest rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury, rekreacyjnej i kulturalnej w Gminie Raszyn. Realizacja projektu sprawi, że na mapie gminy pojawi się nowe miejsce wypoczynku, miejsce relaksu dla naszych mieszkańców.

Zadanie inwestycyjne dotyczy zagospodarowania części działki nr ew. 468 położonej w miejscowości Raszyn w Gminie Raszyn powiat pruszkowski z wykorzystaniem na cele rekreacyjne poprzez mieszańców gminy. W ramach planowanej inwestycji przewidziano do realizacji  zakres obejmujący wykonania ścieżki z kostki brukowej betonowej, zieleń oraz elementy małej architektury wraz z oświetleniem i instalacją fotowoltaiczną na terenie skweru przy ul. Księcia Poniatowskiego w Raszynie nazwanego na cześć niezwykle barwnej i znaczącej postaci historycznej - Rotmistrza Witolda Pileckiego.
Koncepcja przebudowy placu stawia sobie za cel przedstawienie historii życia Witolda Pileckiego w nowoczesnej formie. Park i jego przestrzenie staną się rodzajem zielonej szkoły, gdzie ścieżki tworzą sieć powiązań z życia Pileckiego, a kluczowe wydarzenia są przedstawione na punktowo rozmieszczonych tablicach informacyjnych. Przekształcenia mają za zadanie wytworzenie przestrzeni atrakcyjnej wizualnie, funkcjonalnej urbanistycznie i przede wszystkim edukacyjnej. Na wspomnianych tablicach informacyjnych będzie znajdować się historia życia Rotmistrza.

Logotypy