Przebudowa drogi gminnej w pasie drogowym ul. Jutrzenki na działkach nr ew. 48/10, 50/13, 50/12, 51/17 i ul. Bez nazwy działka nr ew. 50/6 w miejscowości Dawidy Bankowe gm. Raszyn | Gmina Raszyn

Przebudowa drogi gminnej w pasie drogowym ul. Jutrzenki na działkach nr ew. 48/10, 50/13, 50/12, 51/17 i ul. Bez nazwy działka nr ew. 50/6 w miejscowości Dawidy Bankowe gm. Raszyn

12.2020

Logo Funduszu Dróg Samorządowych

Gmina Raszyn otrzymała dotację w wysokości 983 791,59 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Dotacja została przeznaczona na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w pasie drogowym ul. Jutrzenki na działkach nr ew. 48/10, 50/13, 50/12, 51/17 i ul. Bez nazwy działka nr ew. 50/6 w miejscowości Dawidy Bankowe gm. Raszyn”.

Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi w miejscowości Dawidy Bankowe na dz. nr ew. 48/10, 50/13, 50/12, 51/17, 50/6 w obrębie ewidencyjnym Dawidy Bankowe, na którą składają się dwa odcinki tj. ul. Jutrzenki

(388.63 mb) oraz ulica bez nazwy (156.41mb). Przedmiotowa inwestycja obejmuje dwa odcinki: pierwszy z nich stanowiący w chwili obecnej drogę gminą zlokalizowany jest pomiędzy z ul. Miklaszewskiego a ul. Bankową zaś drugi odcinek stanowi drogę wewnętrzną zlokalizowaną pomiędzy ul.

Jutrzenki a ul. Długa będącą drogą powiatową w zarządzie Powiatu Pruszkowskiego.

W ramach inwestycji przewidziano również wykonanie kanalizacji deszczowej. Ponadto realizacja inwestycji będzie wymagała przebudowy i zabezpieczenia istniejących urządzeń infrastruktury technicznej:

oświetlenie drogowe, sieć gazowa i energetyczna będących w kolizji z planowaną inwestycją

Koszt całej inwestycji: 1 452 784,00 zł brutto.