Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Raszynie na ul. Poniatowskiego, Sportowej i Klonowej na drogach nr 310673W, 3121W, 310686W | Gmina Raszyn

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Raszynie na ul. Poniatowskiego, Sportowej i Klonowej na drogach nr 310673W, 3121W, 310686W

12.2021
Wizualizacja

Zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Raszynie na ul. Poniatowskiego, Sportowej i Klonowej na drogach nr 310673W, 3121W, 310686W” zostało zrealizowane z państwowych funduszy celowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W dniu 30.12.2021r. Gmina Raszyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 321 600,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dofinansowanie zostało przeznaczone na wykonanie zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Raszynie na ul. Poniatowskiego, Sportowej i Klonowej na drogach nr 310673W, 3121W, 310686W”.

Przedmiotem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych poprzez przebudowę dróg publicznych polegającą m. in. na podwyższeniu parametrów techniczno-budowlanych oraz wprowadzeniu nowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego, Sportowej i Klonowej na drogach nr 310673W, 3121W, 310686W wraz z niezbędną przebudową /budową infrastruktury technicznej.

Dofinansowanie 321 600,00 zł
Całkowita wartość 449 546,55 zł

Logo RFRDFlaga i głodło