Kanalizacja sanitarna dla Sękocina Las | Gmina Raszyn

Kanalizacja sanitarna dla Sękocina Las

06.2021
Projekt Sękocin Las

Logotypy

30 czerwca 2021 r. została podpisania umowa o przyznanie pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Raszyn dla operacji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sękocin Las gm. Raszyn” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Uzyskane dofinansowanie unijne w wysokości 2.000.000zł zostanie przeznaczone na zbudowanie sieci w Sękocinie Las. Szacunkowa wartość całkowita inwestycji to3.866.102,80zł.

W ramach projektu zostanie wybudowane 2,928 km sieci. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w pasach drogowych ulic: Księżnej Zofii Czetwertyńskiej, Maślaka, Jeża, Sowiej, Rydza, Cyprysowej, Leśnych Skrzatów, Słonecznej, Wierzbowej, Polanki, na podstawie dokumentacji projektowej będącej w posiadaniu Gminy Raszyn.

Celem niniejszej operacji jest rozwój lokalny oraz poprawa jakości życia mieszańców gminy poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej.

Termin zakończenia inwestycji planujemy na 30 czerwca 2022 roku.