UWAGA SMOG - Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego - 50 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu | Gmina Raszyn

UWAGA SMOG - Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego - 50 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Logo: GIOS

Prognozowane na dzień 09.03.2024 r. przekroczenie dla pyłu zawieszonego PM10 obejmuje powiat pruszkowski. Ostrzeżenie na osób szczególnie wrażliwych – wydawane jest w przypadku ryzyka wystąpienia dobowych stężeń pyłu PM10 przekraczających wartość dopuszczalną 50 μg/m3. Ostrzeżenie ma charakter informacyjny i ostrzegawczy dla ochrony wrażliwych grup ludności, do których należą: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze.

Przewidywany czas trwania ryzyka 
od godz. 09:00 dnia sobota, 09-03-2024 do godz. 24:00 dnia sobota, 09-03-2024 
Łącznie 15 godz. 

Przyczyny
•Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń
•Oddziaływanie emisji związanej z intensywnym ruchem pojazdów w centrum miasta
•Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym

Obszar ryzyka

Powiat pruszkowski 

Narażona ludność
ok. 178,0 tys. osób 

Informacje o zagrożeniu

Wrażliwe grupy ludności
•osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci
•osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc)
•osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa)
•osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia 
•osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia (np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie)
•osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości (np. kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy)
•zwiększenie ryzyka infekcji dróg oddechowych
•podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych

Zalecane środki ostrożności

Dodatkowe informacje
•w przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem

Ogół ludności
•ogranicz wietrzenie pomieszczeń
•unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza (np. palenia w kominku)

Zaleca się również
•bieżące śledzenie informacji o danych pomiarowych ze stacji (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current) i informacji o prognozowanych stężeniach zanieczyszczeń (https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution)
•zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi
•prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń

Wrażliwe grupy ludności
•osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (np. duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie
•ogranicz przebywanie na zewnątrz
•ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz

Działania zmierzające do ograniczenia przekroczeń 

Działania
•unikanie działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. korzystania ze źródeł spalania paliw stałych stanowiących dodatkowe/awaryjne źródło ciepła
•ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz w przypadku odczuwania pieczenia w oczach, kaszlu lub bólu gardła

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Załącznik Rozmiar
komunikat-gios-6.pdf 67.92 KB
Pobierz
12.03.2024
Komunikat
Wójt Gminy Raszyn, na podstawie § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w…
01.03.2024
Kurier
Pobierz najnowszy numer Kuriera Raszyńskiego: Kurier Raszyński 151/2024   
16.02.2024
Komunikat
Szanowni Mieszkańcy, Wójt Gminy Raszyn informuje, iż na podstawie podpisanego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i…