Rozliczaj PIT w Gminie Raszyn! "To Twój wkład w rozwój Gminy Raszyn" | Gmina Raszyn

Rozliczaj PIT w Gminie Raszyn! "To Twój wkład w rozwój Gminy Raszyn"

Plakat: Rozliczaj PIT w Gminie Raszyn! "To Twój wkład w rozwój Gminy Raszyn"

Jednym z głównych źródeł dochodów gminy jest jej udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponad 38% odprowadzanego przez nas podatku dochodowego trafia do budżetu gminy, w której jesteśmy zameldowani lub którą wskazaliśmy w deklaracji PIT. "To Twój wkład w rozwój Gminy Raszyn".

Co jest finansowane z budżetu Gminy?

Między innymi budowy, remonty i utrzymanie: dróg i chodników, szkół, przedszkoli, infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Każda kolejna osoba rozliczająca swój podatek dochodowy w Gminie Raszyn to potencjalnie więcej sfinansowanych przedsięwzięć, z których korzystają wszyscy mieszkańcy.

Twój podatek nie trafia automatycznie do budżetu Gminy Raszyn!

Aby tak się stało musisz być zameldowany na terenie Gminy Raszyn lub (w przypadku braku meldunku) wskazać ją w deklaracji PIT jako miejsce swojego zamieszkania. Jeżeli nie spełnisz tych warunków, Twój podatek trafi do innej gminy.

Razem dbajmy o przyszłość Gminy Raszyn! Pieniądze z podatków przeznaczane są m.in. na:

Plakat: Rozliczaj PIT w Gminie Raszyn!

Co zrobić, by część Twojego podatku trafiła do budżetu Gminy Raszyn?

W formularzu PIT:

-  wpisz adres na terenie Gminy Raszyn, pod którym jesteś zameldowany lub pod którym mieszkasz

- wskaż właściwy Urząd Skarbowy - Pierwszy Urząd Skarbowy w Pruszkowie ul. Stanisława Staszica 1, 05-800 Pruszków lub rozlicz się przez stronę https://www.podatki.gov.pl/

Jeżeli rozliczyłeś już swój podatek za ubiegły rok, to nic straconego!

Wypełnij i złóż w Urzędzie skarbowym formularz aktualizacyjny ZAP-3

Wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych (Dz.U. z 2021 poz. 1404) i służy do zgłoszenia aktualnego adresu zamieszkania, danych kontaktowych oraz informacji dotyczących rachunku osobistego.

12.03.2024
Komunikat
Wójt Gminy Raszyn, na podstawie § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w…
01.03.2024
Kurier
Pobierz najnowszy numer Kuriera Raszyńskiego: Kurier Raszyński 151/2024   
16.02.2024
Komunikat
Szanowni Mieszkańcy, Wójt Gminy Raszyn informuje, iż na podstawie podpisanego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i…