Harmonogram rekrutacji do żłobka nr 1 "Baśniowa Kraina" w Raszynie | Gmina Raszyn

Harmonogram rekrutacji do żłobka nr 1 "Baśniowa Kraina" w Raszynie

Plakat: Harmonogram rekrutacji do żłobka nr 1 "Baśniowa Kraina" w Raszynie

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ŻŁOBKA NR 1 „BAŚNIOWA KRAINA” W RASZYNIE     

data Etap rekrutacji/czynności rodzica
od do
02 kwietnia 2024 r. 30 kwietnia 2024 r. Składanie przez rodziców Wniosków o przyjęcie dziecka do Żłobka
02 maja 2024 r. 10 maja 2024 r. Weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną złożonych Kart zgłoszeń
13 maja 2024 r. Wywieszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Żłobka
14 maja 2024 r. 17 maja 2024 r. Złożenie przez rodziców potwierdzenia woli zapisu do żłobka
20 maja 2024 r. Wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
od 21 maja 2024 r. Procedura odwoławcza W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora żłobka odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
12.03.2024
Komunikat
Wójt Gminy Raszyn, na podstawie § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w…
01.03.2024
Kurier
Pobierz najnowszy numer Kuriera Raszyńskiego: Kurier Raszyński 151/2024   
16.02.2024
Komunikat
Szanowni Mieszkańcy, Wójt Gminy Raszyn informuje, iż na podstawie podpisanego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i…