Dofinansowanie na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Falenty | Gmina Raszyn

Dofinansowanie na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Falenty

Plakat: Dofinansowanie na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Falenty

15 stycznia 2024 r. Wójt Gminy Raszyn wraz z przedstawicielami OSP Falenty oraz Skarbnik Gminy Raszyn podpisał umowę o dofinansowanie  dla projektu pn. "Zakup specjalistycznego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w  Falentach, Gmina Raszyn". Otrzymane dofinansowanie stanowi 50% wartości całkowitej i wynosi 907.420,00 zł

 Zakupiony samochód będzie wykorzystywany przez OSP Falenty do działań statutowych, co przyczyni się do:
1) zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy, powiatu oraz osób przebywających na tym terenie poprzez możliwość szybszego skuteczniejszego udzielenia pomocy poszkodowanym w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego oraz mienia;
2) poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ekologicznego oraz zwiększenie efektywności akcji jednostki ochotniczej straży pożarnej w zakresie ogranicza  negatywnych skutków pożarów i powodzi na terenach wiejskich i leśnych,
3) usprawnienia działania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez doposażenie jednostek wchodzących w jego skład. Podkreślenia wymaga, iż Krajowy system służy koordynacji działań ratunkowych na terenie powiatu-województwa-kraju dlatego niezmiernie ważnym jest, aby OSP wchodzące w jego skład były odpowiednio doposażone.

12.03.2024
Komunikat
Wójt Gminy Raszyn, na podstawie § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w…
01.03.2024
Kurier
Pobierz najnowszy numer Kuriera Raszyńskiego: Kurier Raszyński 151/2024   
16.02.2024
Komunikat
Szanowni Mieszkańcy, Wójt Gminy Raszyn informuje, iż na podstawie podpisanego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i…