Wniosek o wydanie zaświadczenia - obszar rewitalizacji

Wykaz potrzebnych dokumentów

Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

tel. 22 701 78 56
pok. 219 (II piętro)
urbanistyka@raszyn.pl