Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby

Miejsce wykonania usługi

Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

tel. 22 701 78 54
pok. 216 (II piętro)
urbanistyka@raszyn.pl