Statut Gminy

Załącznik do Uchwały nr XVIII/180/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 stycznia 2016 roku.

Uchwała Nr IV/22/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Raszyn

Uchwała Nr XLV/397/2021 w sprawie zmiany Statutu Gminy Raszyn