Wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego m.p.z.p

Miejsce wykonania usługi

Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

tel. 22 701 78 56
pok. 219 (II piętro)
urbanistyka@raszyn.pl