Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego