Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Miejsce wykonania usługi

Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

tel. 22 701 78 56, 22 701 78 61
pok. 219 (II piętro)
urbanistyka@raszyn.pl