Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Miejsce wykonania usługi

 Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

tel. 22 701 78 54
pok. 216 (II piętro)
urbanistyka@raszyn.pl