Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Raszyn na lata 2019-2035