Porządek obrad najbliższej sesji Rady Gminy

Porządek obrad LXXXIII Sesji Rady Gminy w dniu 29 września 2023 (piątek) – godz. 16:00!

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.
  4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2023-2030.
  5. Zamknięcie obrad..

Transmisja on-line: esesja.tv

Materiały na sesję i przebieg głosowań: raszyn.esesja.pl