Informacja dla Mieszkańców, którzy w deklaracjach zgłosili kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach

Informacja

Szanowni Państwo, informujemy, że Urząd Gminy Raszyn rozesłał ankiety do Mieszkańców którzy w deklaracjach zgłosili kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach. Prosimy o ich wypełnienie.

Ankieta przeznaczona jest dla osób, które korzystają ze zwolnienia z opłaty dla posiadaczy kompostowników przydomowych. Jednakże udziału zachęcamy również pozostałych właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady.

Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu) na terenie Gminy Raszyn w roku 2022. W związku z nowymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021r., dane zawarte w ankiecie będą wliczone do poziomów, które musi osiągnąć gmina.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Referatem Gospodarowania Odpadami Komunalnymi: 22 701 78 44, 22701 78 43, 22 701 79 14 lub e mail: odpady@raszyn.pl

Ankietę należy odesłać lub dostarczyć do Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn do dnia 30 marca 2023 roku.

Druk ankiety można pobrać poniżej lub w budynku Urzędu Gminy Raszyn.

Załącznik Rozmiar
Ankieta-bioodpady_2022.pdf 188.18 KB
Pobierz
Ankieta-bioodpady_2022.docx 23.42 KB
Pobierz