Wyjazd do teatru Komedia - Sołectwo Janki

Sołtys i rada sołecka organizują wyjazd do teatru Komedia w dniu 19.03.2023 na sztukę pod tytułem „O sole mio nikt nie kocha tak jak tenor” o godzinie 16:00.

Bilety do teatru zostały zakupione z funduszu sołeckiego w ilości 40 sztuk. Wyjazd jest organizowany autokarem i chętni pokrywają koszt przejazdu (20 zł od osoby).

Wyjazd jest dnia 19.03.2023 o godz. 14:30 z parkingu przy Ikea. Proszę o zgłoszenia chęci udziału do dnia 15.03.2023 do sołtysa, pana Jerzego Rzepki 783-298-111. Resztę informacji udzielę telefonicznie. Przy ograniczonej ilości miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.


Sołtys sołectwa Janki
Jerzy Rzepka