311. Warszawska Pielgrzymka Piesza

Ogłoszenie

Jako Organizator 311. Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej chciałbym poinformować mieszkańców Gminy Raszyn o czasowych utrudnieniach w ruchu drogowym, w tym dojazdu do posesji, związanych z przemarszem 311 Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę w dniu 6 sierpnia br.

Przewidywany czas przyjścia do Raszyna około godz. 10.30-11.00, następnie przewidziany jest postój. Wyjście o godz. 12.00. Po wyjściu z Raszyna udajemy się Aleją Krakowską w kierunku Janek. Następnie kierujemy się do Magdalenki przez Falenty, Janczewice. Szczegółowo trasa przebiega następującymi ulicami: Aleja Hrabska, ul. Zygmunta Opackiego, ul. Falencka, ul. Wygody, Janczewice: ul. Żytnia, Magdalenka: ul Końcowa, ul. Parkowa, ul. Brzozowa, ul. Lipowa, ul. Ks. Kanonika Słojewskiego. Odpoczynek przy kościele p.w. Św. Marii Magdaleny. Dalszy etap przewiduje przejście ul. Łączności, Aleja Krakowska w kierunku Tarczyna.

Nadmienię, iż odpowiednie służby porządkowe w tym Policja, która będzie kierować ruchem zostały poinformowane o planowanym przejściu pielgrzymki.

Z serdecznym pozdrowieniem i życzliwością wobec wszystkich mieszkańców Gminy Raszyn.

Przeor
Klasztoru Paulinów w Warszawie