Zebranie Mieszkańców Sołectwa Wypędy - 07 września 2022 roku (środa) godzina 18:30 | Gmina Raszyn

Zebranie Mieszkańców Sołectwa Wypędy - 07 września 2022 roku (środa) godzina 18:30

Szanowni Mieszkańcy,

W imieniu własnym i Rady Sołeckiej zapraszam w dniu 07.09.2022 r. (środa) godz. 18:30 na zebranie sołeckie.

W przypadku braku kworum drugi termin zebrania w dniu 07.09.2022 r. godz. 18:30.

Temat zebrania: przeznaczenia środków funduszu sołeckiego 2023 roku, kwota: 28 837,82 PLN

Miejsce zebrania: posesja sołtysa

Sołtys i Rada Sołecka wsi Wypędy