Zebranie Mieszkańców Sołectwa Sękocin Stary - 14 września 2022 roku (środa) godzina 18:00 | Gmina Raszyn

Zebranie Mieszkańców Sołectwa Sękocin Stary - 14 września 2022 roku (środa) godzina 18:00

Sołtys Sołectwa Sękocin Stary zaprasza na
ZEBRANIE WIEJSKIE

dotyczące podziału funduszu sołeckiego na 2023 rok.

14 WRZEŚNIA  2022 r. (środa) godz. 18.00 (pierwszy termin)
godz. 18.15 (drugi termin)

Miejscem zebrania jest świetlica w Szkole Podstawowej w Sękocinie.

Fundusz Sołecki 2023 dla Sołectwa Sękocin Stary wynosi: 66 773,77 zł

Propozycje wykorzystania tej kwoty zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim można składać do sołtysa:

do dnia 09 września 2022r. a po tym terminie sołtys przeanalizuje i przygotuje materiały do ostatecznego uchwalenia wniosku na Zebranie Wiejskie.

ZAPRASZAM

Sołtys Halina Floriańczyk