Zebranie Mieszkańców Sołectwa Sękocin Nowy - 20 września 2022 (wtorek) o godz. 18.00 | Gmina Raszyn

Zebranie Mieszkańców Sołectwa Sękocin Nowy - 20 września 2022 (wtorek) o godz. 18.00

OGŁOSZENIE

Zapraszamy Mieszkańców Sękocina Nowego na Zebranie Wiejskie.

Sołtys i Rada Sołecka zapraszają Mieszkańców na zebranie dotyczące podziału funduszu sołeckiego na 2023 rok.

Zebranie odbędzie się w sali przy Kościele w Sękocinie Starym w dniu 20 września 2022 roku (wtorek) o godzinie 18:00 (pierwszy termin).
Godzina 18:15 (drugi termin).

Sołtys
i Rada Sołecka
Sękocina Nowego