Zebranie Mieszkańców Sołectwa Raszyn I - 20 września 2022 (wtorek) o godz. 18.00 | Gmina Raszyn

Zebranie Mieszkańców Sołectwa Raszyn I - 20 września 2022 (wtorek) o godz. 18.00

ZEBRANIE WIEJSKIE
SOŁECTWO RASZYN I

Szanowni Mieszkańcy, 

20 września 2022 o godz. 18.00
(wtorek)
w
Centrum Kultury Raszyn

(Al. Krakowska 29a, Raszyn)

odbędzie się Zebranie Wiejskie Sołectwa RASZYN I.

Podczas zebrania zostanie przedłożony pod głosowanie Mieszkańców wniosek dotyczący przesunięcia środków funduszu sołeckiego na rok 2022 oraz rozdysponowania środków funduszu sołeckiego 2023.


Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału.

Sołtys RASZYN I
oraz Rada Sołecka