Zebranie Mieszkańców Sołectwa Puchały - 23 września 2022 (piątek) o godz. 18.00 | Gmina Raszyn

Zebranie Mieszkańców Sołectwa Puchały - 23 września 2022 (piątek) o godz. 18.00

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Sołtys oraz Rada Sołecka Sołectwa Puchały zapraszają na zebranie sołeckie dnia 23 września 2022 roku (piątek) godzina 18:00.

Miejsce: posesja sołtysa
Temat zebrania: rozdysponowanie funduszu sołeckiego na rok 2023