Zebranie Mieszkańców Sołectwa Podolszyn Nowy - 24 września 2022 roku (sobota) godz. 18:00 | Gmina Raszyn

Zebranie Mieszkańców Sołectwa Podolszyn Nowy - 24 września 2022 roku (sobota) godz. 18:00

Sołtys Podolszyna Nowego zaprasza mieszkańców na Zebranie Sołeckie, które odbędzie się w dniu 24 września 2022 roku (sobota) o godz. 18:00 na posesji sołtysa przy ul. Złotej 46.
Celem zebrania będzie rozdysponowanie funduszy sołeckich na rok 2023.

Sołtys Podolszyna Nowego
Maria Brzezińska