Zebranie Mieszkańców Sołectwa Janki - 21 września 2022 roku (środa) godzina 19:00 | Gmina Raszyn

Zebranie Mieszkańców Sołectwa Janki - 21 września 2022 roku (środa) godzina 19:00

Zaproszenie

Sołtys i Rada Sołecka zapraszają Mieszkańców na zebranie Wiejskie.

Zebranie odbędzie się w hotelu Zielone Rykowisko (dawny hotel Ajax) Al. Krakowska 63 w dniu 21 września 2022 roku o godzinie 19:00.

W planie zebrania znajduje się podział funduszy sołeckich na rok 2023 i omówienie sytuacji w naszej miejscowości.

Sołtys Sołectwa
Janki

Jerzy Rzepka