Zebranie Mieszkańców Sołectwa Falenty- 20 września 2022 (wtorek) o godz. 18.30 | Gmina Raszyn

Zebranie Mieszkańców Sołectwa Falenty- 20 września 2022 (wtorek) o godz. 18.30

OGŁOSZENIE
SZANOWNI MIESZKAŃCY

Zapraszam mieszkańców na zebranie, które odbędzie się w dniu 20 września 2022 (wtorek) o godz. 18.30
w budynku filii CKR w Falentach.

Tematem zebrania będzie rozdysponowanie środków funduszu sołeckiego na rok 2023.