Planowane wyłączenie prądu - Sękocin-Las | Gmina Raszyn

Planowane wyłączenie prądu - Sękocin-Las

Obszar

Sękocin-Las - ul. Rydza 4

Data rozpoczęcia
Data zakończenia

Planowane wyłączenie prądy w miejscowości Sękocin-Las - ul. Rydza 4 - rejon stacji 02-0372 Słomin.