Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego | Gmina Raszyn

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Raszyn, dnia 11.10.2022r.

OŚGK.7240.1.2022.MM(1)

OGŁOSZENIE
o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz.U. z 2022r., poz. 1343) Wójt Gminy Raszyn wykonując zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie gminnego publicznego transportu zbiorowego w autobusowych przewozach pasażerskich w myśl art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

I. Nazwa i adres organizatora publicznego transportu zbiorowego.
Gmina Raszyn reprezentowana przez Wójta Gminy Raszyn 
Adres: Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2A, 05-090 Raszyn.

II. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia
Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym          transporcie zbiorowym organizator planuje dokonać wyboru operatora poprzez bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w myśl art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

III. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy.
a) określenie rodzaju transportu: publiczny transport zbiorowy( autobusowy),
b) określenie sieci komunikacyjnej: świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej: R2, dla której Gmina Raszyn jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

IV. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:
Listopad/Grudzień 2023r.

V. Przewidywany czas trwania umowy o świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
od dnia 01 stycznia 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r.

VI. Zmiana informacji
Na podstawie art. 23 ust 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie     zbiorowym zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

VII. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raszyn
  • Tablica informacyjna  w Urzędzie Gminy Raszyn
  • Strona internetowa Urzędu Gminy Raszyn www.raszyn.pl
  • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej