Ogłoszenie dla Mieszkańców Sołectwa Falenty Nowe | Gmina Raszyn

Ogłoszenie dla Mieszkańców Sołectwa Falenty Nowe

OGŁOSZENIE

Sołtys i Rada Sołecka Falent Nowych serdecznie zapraszają mieszkańców Falent Nowych
na koncert
Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza

w dniu 28 października 2022
w Centrum Sportu w Raszynie.

Bilety u Sołtysa - tel. 602 635 698.

Sołtys Sławomir Gajewski